16. desembre 2014 · Desactiva els comentaris · Categories: Projectes · Tags: ,

Logo CoreTICEl projecte CoreTIC (Capacitar, ocupar, revaloritzar i emprendre amb les TIC), està liderat per la DGTSI, vinculat al nou model TIC de contractació, i pretén que les empreses del sector TIC dediquin més esforços a la reutilització i reciclatge dels elements TIC.

El projecte CoreTIC està alineat amb la Resolució del Parlament Europeu de 24 de maig de 2012, sobre una Europa que utilitzi eficaçment els recursos (2011/2068(INI)) i que identifica una sèrie d’actuacions prioritàries, entre les quals es troba una per la qual insta a la Comissió i als Estats membres al fet que estimulin la recerca i la innovació tecnològica a fi d’accelerar la transició a una economia eficient en l’ús dels recursos i subratlla que la «Unió per la Innovació», que inclou el programa Horitzó 2020, la Cooperació d’innovació europea sobre les matèries primeres, el Pla d’acció per a la innovació ecològica i els Centres d’innovació del coneixement, constitueix un dels motors d’una Europa eficient en l’ús dels recursos.

En el marc de les accions iniciades des de la DGTSI dins el projecte CoreTIC, per promoure la capacitació, l’ocupació, la revalorització i l’emprenedoria associada a les TIC s’han concretat quatre aspectes a treballar:

  1. Inclusió de clàusules socials i d’impuls del coneixement TIC de les empreses subministradores cap a la societat a través del projecte.
  2. Reutilització i optimització del cicle de gestió de les TIC a través del disseny dels diferents perfils d’ús, allargant la vida útil dels equips i la seva traçabilitat, optimitzant les aplicacions i infraestructures.
  3. Ocupació lligada amb capacitació, formació i certificació de les competències professionals dels participants al projecte, amb la generació de materials i recorreguts formatius extensibles a la resta de la població.
  4. Corresponsabilització dels partners en tot el procés des del disseny fins a l’aplicació i avaluació.

El projecte CoreTIC pretén per tant la millora dels següents models de bones pràctiques:

  • Model de treball cooperatiu públic privat que coresponsabilitza a tots els integrants dels circuïts de reutilització, des de les empreses subministradores TIC fins als SIG’s, passant pel Tercer Sector i els partners de formació.
  • Model de Responsabilitat Social Corporativa sostenible, capaç de crear valor econòmic i social, per a tots els grups d’interès i de manera integrada a la mateixa activitat empresarial.
  • Model de desenvolupament sostenible entorn a la denominada estratègia de les 3R, treballa en aquest sentit: reduir, reutilitzar i reciclar.

Contacte:

Santiago Bellido
sbellidos@gencat.cat

Comments closed.