18. desembre 2014 · Desactiva els comentaris · Categories: Projectes · Tags:

CC OK - copiaCowocat és una associació sense ànims de lucre, que reuneix els espais de Coworking presents a Catalunya per crear una xarxa de col·laboració i servir com a plataforma de suport a l’emprenedoria i la innovació. Els integrants d’aquesta comunitat són generadors de canvi, creadors d’idees i projectes empresarials, que busquen una major visibilitat com a col·lectiu.

More »

18. desembre 2014 · Desactiva els comentaris · Categories: Projectes · Tags:

Eventos_AlphaEspai on compartir i desenvolupar capacitat individual, capacitats col·lectives, sinergies, empaties i el valor afegit de les persones.

Alpha espai és un accelerador de projectes, on s’inicia, s’acompanya i s’ofereix consultoria a les persones que volen posar en marxa les seves idees i projectes.

Aquest espai ofereix formació, amb els millors partners orientats a les necessitats de l’entorn professional més proper al coworking i a la petita i mitjana empresa.
More »